[heading size=”1″][icon icon=” fa-bullhorn” color=”#9D3BC6″]Sản phẩm bán chạy[/heading]

[custom_products skus=”AU123, TT184, TT201, AU126″ show_sku=”0″ show_rating=”0″ show_title=”1″ show_price=”1″ show_short_desc=”0″ show_label=”1″ show_label_title=”0″ show_categories=”0″ show_add_to_cart=”1″]

[heading size=”1″][icon icon=” fa-star” color=”#9D3BC6″]Phong cách Nhật Bản[/heading]

[custom_products skus=”NB110, NB101, NB120, NB122″ show_sku=”0″ show_rating=”0″ show_title=”1″ show_price=”1″ show_short_desc=”0″ show_label=”1″ show_label_title=”0″ show_categories=”0″ show_add_to_cart=”1″]

[heading size=”1″][icon icon=” fa-heart” color=”#9D3BC6″]Phong cách truyền thống[/heading]

[custom_products skus=”TT188, TT218, TT142, TT203″ show_sku=”0″ show_rating=”0″ show_title=”1″ show_price=”1″ show_short_desc=”0″ show_label=”1″ show_label_title=”0″ show_categories=”0″ show_add_to_cart=”1″]

[heading size=”1″][icon icon=” fa-star-o” color=”#9D3BC6″]Lan hồ điệp khủng[/heading]

[custom_products skus=”TT155, TT213, TT198, HD139″ show_sku=”0″ show_rating=”0″ show_title=”1″ show_price=”1″ show_short_desc=”0″ show_label=”1″ show_label_title=”0″ show_categories=”0″ show_add_to_cart=”1″]

[heading size=”1″][icon icon=” fa-gift” color=”#9D3BC6″]Thuyền hoa nghệ thuật[/heading]

[custom_products skus=”TH101, TH102, TH106, TH107″ show_sku=”0″ show_rating=”0″ show_title=”1″ show_price=”1″ show_short_desc=”0″ show_label=”1″ show_label_title=”0″ show_categories=”0″ show_add_to_cart=”1″]

[heading size=”1″][icon icon=” fa-pencil-square-o” color=”#9D3BC6″]Chậu lan hồ điệp kỷ lục Việt Nam[/heading]

[banner title=”Chậu lan hồ điệp khổng lồ” link_url=”https://hoalansaigon.vn/chau-lan-ho-diep-ky-luc-viet-nam.html/” bg_image=”https://hoalansaigon.vn/wp-content/uploads/2014/01/chau-lan-khung-3.jpg” bg_hover=”#8b9568″ bg_text=”https://hoalansaigon.vn/wp-content/uploads/2014/01/Logo-40×40-mo.png” position_text_bottom=”40px” label_text=”đặc biệt”]
[banner link_url=”https://hoalansaigon.vn/chau-lan-ho-diep-ky-luc-viet-nam.html/” bg_image=”https://hoalansaigon.vn/wp-content/uploads/2014/01/chau-lan-khung-2.jpg” bg_hover=”#827179″ bg_text=”https://hoalansaigon.vn/wp-content/uploads/2014/01/Logo-40×40-mo.png” position_text_bottom=”40px” label_text=”hot” label_style=”big featured one_word”]
[banner link_url=”https://hoalansaigon.vn/chau-lan-ho-diep-ky-luc-viet-nam.html/” bg_image=”https://hoalansaigon.vn/wp-content/uploads/2014/01/chau-lan-khung-1.jpg” bg_hover=”#a4823b” bg_text=”https://hoalansaigon.vn/wp-content/uploads/2014/01/Logo-40×40-mo.png” position_text_bottom=”50px”]

[heading size=”1″][icon icon=” fa-pencil-square-o” color=”#9D3BC6″]Blog Hoa lan Sài gòn[/heading]

[recent_blogs category=”blog-tin-tuc, hinh-anh-hoa-lan-ho-diep, tan-man-ve-lan-ho-diep, y-kien-khach-hang” meta=”no” tag=”no” sharing=”no”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *